In Nederland stelt de minister van OCW de data voor de zomervakanties vast. De overige vakanties zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie mogen de scholen zelf bepalen. Goedkeuring of toestemming van de minister is daarvoor niet nodig. De minister geeft wel advies over de data van deze kleine vakanties.

Die adviesdata zijn zo gekozen, dat scholen zo veel mogelijk steeds na 7 of 8 weken les, een week vakantie geven.
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de vaststelling van de vakantiedata in de school. Daardoor kunnen ouders dus meer doen dan alleen naar de vakanties informeren.

Het advies van de minister wordt op regionaal niveau besproken. In Zeeland wordt dit besproken door de Stuurgroep Vakantiespreiding Zeeland. De Stuurgroep vakantiespreiding Zeeland stelt voor de regio een advies op voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie. Obase volgt in principe het advies van de Stuurgroep vakantiespreiding Zeeland.

 

Schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie ma 15-10-2018 t/m vr 19-10-2018
Kerstvakantie ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019
Voorjaarsvakantie ma 04-03-2019 t/m vr 08-03-2019
Goede vrijdag* vr 19-04-2019
Meivakantie
incl. tweede Paasdag
ma 22-04-2019 t/m vr 03-05-2019
Hemelvaart do 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Tweede Pinksterdag ma 10-06-2019
Obase dag Datum nog niet bekend
Zomervakantie 2019 ma 08-07-2019 t/m vr 16-08-2019

 

* is geen verplichte vrije dag, kan worden ingezet als studiedag.

 Wholesale Jerseys Free Shipping