In Nederland stelt de minister van OCW de data voor de zomervakanties vast. De overige vakanties zoals de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie mogen de scholen zelf bepalen. Goedkeuring of toestemming van de minister is daarvoor niet nodig. De minister geeft wel advies over de data van deze kleine vakanties.

Die adviesdata zijn zo gekozen, dat scholen zo veel mogelijk steeds na 7 of 8 weken les, een week vakantie geven.
De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht over de vaststelling van de vakantiedata in de school. Daardoor kunnen ouders dus meer doen dan alleen naar de vakanties informeren.

Het advies van de minister wordt op regionaal niveau besproken. In Zeeland wordt dit besproken door de Stuurgroep Vakantiespreiding Zeeland.

De Stuurgroep vakantiespreiding Zeeland stelt voor de regio een advies op voor de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie.

Obase volgt in principe het advies van de Stuurgroep vakantiespreiding Zeeland.


Schooljaar 2019-2020

 

 

2019 – 2020
Herfstvakantie ma 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie ma 23-12-2019 t/m 3-1-2020
Voorjaarsvakantie ma 24-2-2020 t/m 28-2-2020
Goede Vrijdag * vr 10-4 en 13-4 Tweede Paasdag
Meivakantie ma 20-4-2020 t/m 1-5-2020
Bevrijdingsdag di 05-05-2020
Hemelvaartsdag do 21-5 t/m 22-5-2020
2e Pinksterdag ma 01-06-2020
Obase dag nog niet bekend
Zomervakantie 2020 ma 13-7-2020 t/m 21-8-2020
2020 – 2021
Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie ma 21-12-2020 t/m 1-1-2021
Voorjaarsvakantie ma 15-2-2021 t/m 19-2-2021
Goede Vrijdag * vr 2-4 en 5-4 Tweede Paasdag
Meivakantie ma 26-4-2021 t/m 7-5-2021
Hemelvaartsdag do 13-5 t/m 14-5-2021
2e Pinksterdag ma 24-05-2021
Obase dag nog niet bekend
Zomervakantie 2021 ma 26-07-2021 t/m 3-9-2021

 

* is geen verplichte vrije dag, kan worden ingezet als studiedag.

 Wholesale Jerseys Free Shipping