Met ingang van 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Door toenemend gebruik van ICT in het onderwijs wordt ook het zorgdragen voor privacy steeds belangrijker. De digitale leermiddelen en systemen verzamelen steeds meer leerling gegevens die moeten worden beschermd.

Digitale leerling gegevens

Onze scholen zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van leerling gegevens met borging van de privacy van leerlingen. Tegelijkertijd moeten zij deze gegevens ook kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de vorderingen die leerlingen maken zodat zij het onderwijs krijgen dat bij hen aansluit.

Wat doet de Stichting Obase?

De scholen en de Stichting Obase hechten grote waarde aan de privacy van leerlingen. Obase zet zich dan ook in om scholen te helpen deze privacy te blijven waarborgen. Dit vraagt om duidelijke afspraken over het verwerken en bewerken van digitale leerling gegevens en heldere afspraken tussen scholen als verantwoordelijke, en leveranciers en uitgeverijen als bewerker van digitale (leer)middelen.

Internet en sociale media

Privacy speelt ook een rol bij de sociale veiligheid van leerlingen. Binnen en buiten hun school zijn zij aanwezig op het internet en laten zij bewust of onbewust persoonlijke gegevens achter. De PO-Raad vindt het de taak van scholen en de ouders van leerlingen om leerlingen te leren over de risico’s van het gebruik hiervan en hen te beschermen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Heeft u vragen omtrent de uitvoering van de AVG, dan kunt u een mail sturen naar onze functionaris gegevensbescherming mevr. A. van der Waal.  [email protected]

 

 

 Wholesale Jerseys Free Shipping