Onze school bestaat uit een hoofd- en nevenvestiging. De hoofdvestiging is gelegen in Renesse aan de Mauritsweg 10 en de nevenvestiging staat in Noordwelle aan de Smidsweg 9. Oorspronkelijk waren het twee aparte openbare basisscholen onder bestuur van de voormalige gemeente Westerschouwen. Door een fusie en omvorming tot nevenvestiging in 1995, (vanwege de wet “toerusting en bereikbaarheid”), ontstond de ‘nieuwe’ school. Op deze wijze wordt opheffing van de kleine school op het platteland voorkomen.

Met als uitgangspunt begrip voor ieders identiteit en specifieke kenmerken werken hoofd- en nevenvestiging nauw samen, met als doel kwalitatief goed openbaar onderwijs in beide kernen. Naast kennisoverdracht, op moderne wijze aangeboden met behulp van een eigentijds, gevarieerd en uitdagend leerstofaanbod, willen we de leerlingen ook vaardigheden en inzichten bijbrengen die handelen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen, evenals kennis over en respect voor geestelijke stromingen die in onze samenleving een belangrijke rol spelen. Ook wat betreft de sociaal- emotionele ontwikkeling willen we de leerlingen adequaat toerusten. Door een grote betrokkenheid en participatie van ouders kunnen we ook op het gebied van techniek en natuur- en milieu leerzame excursies en oefenmomenten verzorgen. Voor de leerlingen is op beide vestigingen tussenschoolse opvang mogelijk.

2014-2015-t-Staepelof

Adresgegevens
Mauritsweg 10
4325 AH Renesse
0111-461543
[email protected]

Geef een reactie