De openbare basisschool Duiveland wordt gevormd door een fusie (1996) tussen de school in Nieuwerkerk en de school in Sirjansland. Beide gebouwen zijn gemoderniseerd en uitgebreid, ingericht met nieuw meubilair en uitgerust met moderne onderwijsmethodes. Veel is geïnvesteerd in alle groepen, zorg voor kinderen met leerbelemmeringen en een doorgaande lijn in onze school. Met respect voor onze dorpsculturen werken de beide vestigingen naast en vooral met elkaar: groot voordeel hiervan is, dat we ouders en kinderen een “grote”of een “kleine”school kunnen bieden, zonder te veel verschillen in methoden en aanpak.

OBS Duiveland wil vooral een duidelijke en open school zijn. Het is een school, waar in principe ieder kind welkom is en het leerprogramma zoveel mogelijk wordt afgestemd op de kinderen (adaptief en zelfstandig onderwijs). Het is een school, waar we samen met onze ouders, kinderen helpen opvoeden en het is een school met duidelijke regels. We vinden het belangrijk, dat ouders en kinderen weten en ervaren hoe onze leeromgeving functioneert, dat onze kinderen zich veilig en welkom op onze school voelen en dat we als team een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen. Daarover informeren we u en werken samen met elkaar.

OBS Duiveland wil vooral een basisschool zijn, waar ouders hun kind met een gerust hart naar toe laten gaan: wij de (de onderwijskundige en opvoedkundige) verantwoordelijkheid, natuurlijk ook tussen de middag, maar ook aandacht voor levensbeschouwelijk onderwijs op beide vestigingen. We willen in de eerste plaats onderwijs van goede kwaliteit voor uw kind met daarnaast een jaarlijks terugkerend aantal evenementen in de vorm van vieringen, excursies en uitstapjes.

2014-2015-Duiveland-Nieuwerkerk

Ga naar de website

Adresgegevens
Weststraat 26
4306 CN Nieuwerkerk
0111-641913
[email protected]

 Wholesale Jerseys Free Shipping