Onze school, OBS De Klimop, te Dreischor is een dorpsschool binnen een kleine kern van zo’n 1000 inwoners. De school wordt momenteel bezocht door ongeveer 80 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 4 combinatiegroepen, groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. In groep 1/2, 3/4 en 7/8 werken momenteel fulltime leerkrachten, in groep 5/6 werken twee leerkrachten. Verder valt de school onder een meerschoolse directie, waarbij de directeur op maandag, woensdag en vrijdagochtend aanwezig is op de locatie. Wat betreft zorgverbreding maken we gebruik van een meerschoolse Ib-er. Zij is in ieder geval aanwezig op de donderdagmiddag.

Binnen de school is er aandacht voor zelfstandig werken van leerlingen en het werken vanuit  gerichte instructie per vak. Hierbij starten de leerkrachten met instructie per les en gaan de leerlingen vervolgens met de verwerking aan de slag. De leerkracht werkt vervolgens dan weer meer als begeleider, dan weer meer sturend of meer instruerend.

De sfeer op school is goed en het team hecht veel waarde aan een goede sociale omgang met elkaar, zowel tussen leerlingen onderling als tussen leerkrachten en leerlingen. Om dit steeds goed te laten verlopen werken we het het programma ” Goed van Start”. Daarnaast heerst er een sfeer van; plezier maken kan en mag, maar er dient ook hard gewerkt te worden als dat nodig is.

 

2014-2015-De-Klimop

Ga naar de website

Adresgegevens
Nieuwe Schoolstraat 4-6
Dreischor
Postbus 292
4300 AG  Zierikzee
0111-401589
[email protected]

Geef een reactie