De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende medezeggenschapsraad voor alle scholen van Obase. Tijdens de vergaderingen van de GMR wordt gesproken over schooloverstijgende zaken, zoals personeel, financiën en strategische (beleids)zaken. De GMR is een overleg- en adviesorgaan, welke adviseert aan het bestuur.

De GMR vergadert zo’n 7 keer per schooljaar en zoveel meer als nodig. Voor de vergadering is een agenda die vooraf aan de leden en directeuren wordt gestuurd. Ook worden notulen gemaakt van de zaken die besproken zijn. Onderwerpen kunnen worden aangedragen door het bestuur, schooldirecteuren of via de MR.

De vergaderingen zijn openbaar. Indien u een vergadering als toehoorder bij wilt wonen is dit in de meeste gevallen mogelijk. Graag even vooraf aanmelden bij de voorzitter.

Naam School Personeel/Ouder
Yvonne van Egmond De Meie Personeel
Hans Plomp De Oosterburcht Ouder
Esther Bazen De Kirreweie Personeel
Hugo Harsveldt Binnen de Veste Ouder
Tineke Stapel Theo Thijssen Personeel
Ellen Boot Duiveland  Personeel
Linda de Bruine De Meerpaal Ouder
Sven Vermeijden De Schoener Ouder
Irene vd Berge t Kofschip Personeel
Annemieke Kappers ’t Staepelóf  Personeel
Esther Haspels Vitruvio Ouder
Daphne Herinckx Klimop Ouder/ voorzitter
[email protected]

 

 

Geef een reactie

 Wholesale Jerseys Free Shipping