De Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR) is een overkoepelende medezeggenschapsraad voor alle scholen van Obase. Tijdens de vergaderingen van de GMR wordt gesproken over schooloverstijgende zaken, zoals personeel, financiën en strategische (beleids)zaken. De GMR is een overleg- en adviesorgaan, welke adviseert aan het bestuur.

De GMR vergadert zo’n 7 keer per schooljaar en zoveel meer als nodig. Voor de vergadering is een agenda die vooraf aan de leden en directeuren wordt gestuurd. Ook worden notulen gemaakt van de zaken die besproken zijn. Onderwerpen kunnen worden aangedragen door het bestuur, schooldirecteuren of via de MR.

De vergaderingen zijn openbaar. Indien u een vergadering als toehoorder bij wilt wonen is dit in de meeste gevallen mogelijk. Graag even vooraf aanmelden bij de voorzitter.

Naam School Personeel/Ouder
Daphne Herinckx
(voorzitter)
De Klimop Oudergeleding
Vacant De Oosterburcht Personeelsgeleding
Vacant De Kirreweie Oudergeleding
Miriam van ’t Veer Binnen de Veste/Vitruvio Oudergeleding
Sanne Juffermans Theo Thijssen Oudergeleding
Ellen Boot Duiveland  Personeelsgeleding
Linda de Bruine De Meerpaal Oudergeleding
Vacant De Schoener Personeelsgeleding
Bram Bolle t Kofschip Oudergeleding
Esther Horst  Stapelhof Oudergeleding
Alex de Koning  De Meie Oudergeleding
Nicole Harsveldt De Meie vervanger oudergeleding
Functie secretaris/
vice voorzitter vacant!
Esther Horst

 

 

Geef een reactie

 Wholesale Jerseys Free Shipping