14 oktober: Onderzoek ventilatievoorzieningen scholen

Van buiten naar binnen
Na een zomer vol buitenleven, heeft de herfst zijn intrede gedaan en trekken we meer naar binnen. Een situatie waarin, nu de pandemie nog niet voorbij is, een goede ventilatie belangrijk is. Waar gaat, zetten we ramen en deuren open. Frisse lucht is altijd goed. Om ervoor te zorgen dat er ook in de winterperiode voldoende ventilatie is, heeft een erkend bureau de voorzieningen van de verschillende schoolgebouwen onderzocht. Bij gebouwen of ruimten waar natuurlijke ventilatie is toegepast, zijn de doorlaat oppervlakten gecontroleerd van de ventilatievoorzieningen en is er gekeken of zij voldoen aan de normen van het bouwbesluit. Bij gebouwen of ruimten met mechanische ventilatie is gekeken of dit voldoende is voor de ruimte en of de apparatuur goed werkt.

Veiligheid eerst
Met alle berichtgeving rondom het belang van goede ventilatie was het voor ons vanzelfsprekend om per gebouw te kijken naar het aanwezige systeem en de mogelijkheden tot verbetering. Alles voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten.

Wat gaan we doen?
Als eerste zorgen we ervoor dat alles goed werkt, dit betekent dat we waar nodig ventilatieroosters schoonmaken en vastzittende ramen weer bruikbaar maken. Op een enkele school moet extra ventilatie worden aangebracht. Gelukkig komt dit niet veel voor. We volgen het advies op dat is gegeven door het bureau dat de ventilatievoorzieningen heeft onderzocht en dat vanuit het RIVM wordt gegeven.

Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat in kinderdagverblijven en scholen. Door ventileren wordt de binnenlucht ververst met buitenlucht. Goede ventilatie helpt ook om een overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID 19, te beperken. Het is daarom belangrijk om woningen en gebouwen, zoals scholen, goed te ventileren. Dit kan door ramen op een kier te zetten, via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. Lucht daarnaast ruimtes waar meerdere mensen verblijven, zoals klaslokalen, 10 a 15 minuten door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Hierdoor wordt de lucht binnen snel ververst. Lucht als er niet meerdere personen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens de pauze. Bron RIVM.

14 oktober: Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

24 september: Nu de scholen ook na de zomervakantie weer helemaal open zijn en we het najaar in gaan, volgen we het nieuws op de voet. Waar eerst alleen kinderen tot 6 jaar met verkoudheidsklachten naar school mochten, is dit na de persconferentie van 18 september  gewijzigd in kinderen tot 13 jaar. Alle basisschoolleerlingen die verkouden zijn, mogen dus gewoon naar school. We vragen u wel op te letten. Is uw kind ernstiger ziek, heeft het koorts of is het benauwd? Houd uw kind dan thuis. Doe dit ook als iemand in uw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft of positief is getest op COVID-19. Kijk hier voor de meest actuele informatie van het RIVM.

22 september:  Onderstaand de huidige richtlijnen van het RIVM. Kinderen van 0 tot 4 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) mogen naar het kinderdagverblijf of de gastouderopvang, als zij geen koorts of andere klachten passend bij het nieuwe coronavirus hebben. Dit geldt ook voor kinderen die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten, zij mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn),  naar school of de buitenschoolse opvang.

Tijdelijk mogen alle kinderen in de basisschoolleeftijd met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar school.

Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:

  • een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus en klachten ontwikkelen
  • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
  • ernstig ziek zijn

* Let op! : het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Kinderen tot en met 12 jaar die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden.

Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of zij klachten hebben. Zij blijven wel thuis gedurende de quarantaineperiode als ze een huisgenoot hebben die positief is of een huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten.

_________________________________________________________________________________________________________

8 juni:  De scholen gaan weer helemaal open. Ouders worden persoonlijk geïnformeerd over in welke vorm dit bij hun school  is.

11 mei: De scholen openden deels haar deuren. Speciaal voor dit moment waren de leerkrachten in hoodies gehuld met daarop 100% leerKRACHT. Ze ontvingen hun leerlingen met een grote glimlach.

MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN
(bij de gedeeltelijke openstelling per 11 mei)

Het is voor ons allemaal even wennen, nu we weer terug naar school mogen. In de tijd van thuisonderwijs, heeft u uw kind vast vaak dingen uitgelegd over het virus. U heeft uw kind verteld in de elleboog te niezen, handen te wassen, niet aan het gezicht te zitten en afstand te houden. Sommige kinderen speelden nog wel met vriendjes, anderen helemaal niet. We begrijpen dat u en uw kinderen zich afvragen hoe het er straks op school aan toe gaat. Het is belangrijk dat u dit vooraf met hen bespreekt. Daarom de meestgestelde vragen en antwoorden op een rij:

Vanaf wanneer gaan de scholen weer open?
De scholen gaan vanaf maandag 11 mei 2020 weer open. De dagen in de eerste week na de meivakantie is uw kind nog thuis. U ontvangt van uw school een invulling voor deze dagen.

Is de dagindeling voor alle scholen gelijk?
Vanuit de sector Primair Onderwijs (PO-Raad) en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben we richtlijnen en protocollen ontvangen. De basis hierin is: Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. Het bestuur en de schooldirecteuren van Obase hebben intensief overleg gevoerd en hierover afspraken gemaakt, die gelden voor alle Obase-scholen. Op basis van deze afspraken informeert elke school de eigen achterban hoe de specifieke invulling op schoolniveau eruit gaat zien.

VOORDAT DE SCHOOL START

Wat vertel ik mijn kind over weer naar school gaan?
Vertel dat de juffen en meesters hen gemist hebben en dat ze weer enorm veel zin hebben om op school les te geven. Dat het – ook nu het misschien wat anders is ingedeeld – gewoon fijn is om weer met elkaar samen te zijn en dingen te leren. En dat van de minister nog niet alle kinderen tegelijkertijd naar school mogen. Niet alle vriendjes en vriendinnetjes zijn er.

Krijg ik nog meer informatie?
Van uw school ontvangt u begin volgende week nadere informatie over de periode vanaf 11 mei. Deel dit met uw kinderen, zodat zij weten met welke vriendjes en vriendinnetjes zij de komende tijd les hebben. Iets leuks om naar uit te kijken!

NAAR SCHOOL

Hoe gaan de Obase scholen van start?
Wij vinden het belangrijk dat uw kind(eren) weer hele dagen naar school kan/kunnen. Dit is het uitgangspunt, maar kan anders zijn naar gelang de situatie van de afzonderlijke school.

En de dagen dat mijn kind thuis is?
De dagen dat uw kind niet naar school gaat, heeft het opdrachten waaraan thuis zelfstandig (met minimale begeleiding) kan worden gewerkt.

Gaat iedereen weer naar school of zijn er uitzonderingen?
Kinderen die tot risicogroep behoren of kinderen met ouders die tot de risicogroep behoren, hoeven niet naar school. Zij krijgen onderwijs op afstand. Zie hiervoor https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid.met

Kunnen mijn kinderen op dezelfde dag naar school?
Kinderen uit hetzelfde gezin proberen we op dezelfde dagen naar school te laten gaan. Dit om zo min mogelijk verplaatsing te hebben. Helaas lukt dit, in deze grote puzzel, niet altijd. We hopen hiervoor op uw begrip.

Kan mijn kind ook op een andere dag naar school?
Elke school bepaalt zelf welke leerlingen steeds op dezelfde dagen naar school mogen komen. Er kan niet (tussentijds) worden geschoven. Het is belangrijk dat de verdeling van de leerlingen van begin af aan gelijk blijft. Dit onder andere in verband met het monitoren van deze nieuwe fase.

Hoe is de opvang nu geregeld?
De kinderopvang van Kibeo is weer open. U kunt gebruikmaken van de buitenschoolse opvang op de dagen dat uw kind naar school gaat. De tussenschoolse opvang kan niet door hulpouders worden verzorgd: indien mogelijk wordt dit door leerkrachten opgevangen of wordt (tijdelijk) gekozen voor een ander schooltijdenmodel. De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft op dezelfde wijze plaatsvinden, zoals eerder is aangegeven.

Mag ik mijn kind naar school brengen?
U als ouder(s) of verzorger(s) mag (mogen) niet mee de school in. Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald. Er zijn bij gebrek aan meerdere in- en uitgangen, mogelijk gespreide breng- en haaltijden. Dit kan per school verschillen.

IN DE SCHOOL

Hangen de jassen nog bij elkaar?
Het kan zijn dat uw kind een andere plek heeft gekregen aan de kapstok, dit om jassen ruim uit elkaar te hangen. Het kan ook zijn dat ervoor wordt gekozen om de jassen over de stoel heen te hangen.

Mogen kinderen naast elkaar zitten?
De klas van uw kind is ruimer opgezet. Er staan mogelijk minder tafeltjes en misschien is het tijdelijk in een ander lokaal. Tussen leerlingen zelf hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Toch proberen we het fysieke contact onderling waar het kan, te beperken.

Mogen de leerkrachten bij de kinderen komen?
De juf of meester streeft ernaar om (minimaal) 1,5 meter afstand te houden van de leerlingen. Ook het ondersteunend personeel, zoals de onderwijsassistenten, stagiaires, ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, werken op gepaste afstand.

En de meesters en juffen onderling?
De leerkrachten en medewerkers mogen ook niet dicht bij elkaar komen. Dingen die ze misschien vroeger samen deden, moeten ze nu op een andere manier doen. Dit betekent ook dat ze leerlingen meer zelf laten doen, zoals bijvoorbeeld zelf dingen halen of pakken.

Is er contact tussen de groepen?
Kinderen spelen, ook in de pauze, alleen met kinderen van hun eigen groep. In de gangen volgen ze de route die voor hen geldt. Zo voorkomen we dat kinderen kriskras door elkaar gaan lopen.

Hoe blijft alles hygiënisch?
De schoolteams dragen samen de zorg en verantwoordelijkheid voor de hygiëne door het inzetten van middelen als desinfecterende handspray, zeeppompjes, papieren doekjes en oppervlaktesprays. De scholen worden daarnaast dagelijks intensief door een professioneel bedrijf schoongemaakt.

GEZONDHEID 

Wat als er iemand ziek wordt?
Als een kind ziek wordt op school, haalt de ouder of verzorger het kind meteen op. Er wordt geen enkel risico genomen. Is het kind thuis ziek geworden, dan komt het niet naar school. Laat het kind uitzieken. Pas bij 24 uur klachtenvrij, zien we uw kind graag weer terug.

Zijn er voldoende leerkrachten?
Voor sommige medewerkers is het door hun eigen gezondheid of die van hun naaste niet verstandig om nu voor de klas te staan. Dit kan betekenen dat in voorkomende gevallen mogelijk (noodgedwongen) weer op meerdere dagen moet worden overgegaan op onderwijs op afstand.

We hopen dat u met alle informatie over deze nieuwe fase uit de voeten kunt en zien ernaar uit om u en uw kinderen weer op school te mogen begroeten (al is het op afstand)!

In de persconferentie van dinsdag 21 april, vertelde premier Mark Rutte dat op advies van het RIVM de scholen voorzichtig weer open mogen. Wij, als Obase, begrijpen dat dit zowel opluchting als spanning met zich meebrengt bij ouders/verzorgers. Bestuur en directie van al onze scholen zijn woensdag 22 april meteen samen gekomen om te bespreken hoe we het (deels) weer open gaan vorm geven.  We kijken hierbij zorgvuldig naar de situatie per school. Vanzelfsprekend doen we net als het thuisonderwijs ook dit samen met de ouders. We nemen u mee bij onze overwegingen in deze nieuwe fase. U heeft van ons al een eerste brief hierover ontvangen. In de week van 1 mei volgde een tweede persoonlijke brief. Persconferentie gemist? Kijk hier en lees het artikel op NOS

 


 


16 maart tot 28 april: Alle scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten.  Het kabinet heeft deze maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Wat een eerste weken hebben we met elkaar achter de rug. Weken die vol stond van regelen en organiseren, van aanpassen en creëren. We hebben ons, in korte tijd, klaargemaakt voor een hele nieuwe werkelijkheid. Wij op school en u thuis. Onvoorstelbaar wat we nu al met elkaar hebben bereikt. De grote mate van flexibiliteit en de positieve reacties die we van u krijgen, zijn hartverwarmend. Daar kunnen we, inmiddels aanbeland in de vijfde week met thuisonderwijs, goed op verder bouwen. Iets dat ook nodig is nu 31 maart is besloten dat de scholen nog tot en met de meivakantie dichtblijven.

Op deze pagina verzamelen we alle relevante artikelen, bestanden en wetenswaardigheden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vragen, maar vooral ook tips en aanvullingen zijn welkom op [email protected]

Respect voor u

De berichtjes op Facebook en via andere kanalen, laten zien hoe u er thuis alles aan doet om het leuk en uitdagend te maken. U zorgt ervoor dat uw kind in beweging blijft en zijn/haar klasgenootjes en de juf of meester niet heel erg mist. Ook biedt u in deze hectische tijd structuur. U zorgt ervoor dat zij ondanks deze bijzondere situatie niet stil komen te staan, maar doorgaan met hun ontwikkeling. Iets waar we enorm veel respect voor hebben!

Laten we in deze periode goed op elkaar letten. De gevraagde afstand in acht nemen. De kans is groot dat er meer maatregelen volgen. Zo is al besloten dat de eindtoets van groep 8 niet door gaat. En ook de eindexamens in het Voortgezet Onderwijs kunnen niet plaatsvinden. Allemaal ingrijpende zaken, zeker als het uw kind betreft. We willen u hierbij helpen. Zorg naast alles wat moet en op u af komt ook voor een stuk ontspanning. Ga naar buiten, doe samen een spel, leren kan op vele manieren!

Groep 8

Nu de beslissing is genomen door Minister Slob om de eindtoets niet door te laten gaan, is het schooladvies bindend. Inmiddels hebben de gesprekken over het voorlopige schooladvies al met u en uw kind plaatsgevonden. Deze adviezen worden uitgewisseld met de toekomstige school van uw kind. Weet dat er mede door deze situatie in de eerste klas van het voortgezet onderwijs extra goed wordt gekeken of kinderen op hun plek zitten. Onze scholen informeren u per nieuwsbrief over eventuele nieuwe maatregelen en het effect daarvan. Vanuit het bestuur ondersteunen wij onze scholen in hun communicatie.

 

Samen staan we sterk
We zien als schoolteams  hoe iedere ouder of verzorger met zijn/haar kind aan de slag is. Naast eigen werkzaamheden en misschien wel zieke gezinsleden, worden kinderen thuis begeleid in hun schoolwerk. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, begrijpen wij heel goed. Toch maakt iedereen er het beste van en meer dan dat, ouders zijn er samen met de kind(eren) echt voor gegaan! Misschien gaat het nog niet helemaal zoals iedereen zou willen of door school wordt gevraagd, maar dat is oké. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben tijd nodig om te wennen. Samen zoeken we naar de juiste manier om het thuisonderwijs goed vorm te geven.

De komende tijd
Op dit moment zijn er nog een hoop onduidelijkheden. Hoe lang gaat de sluiting van de scholen duren? Wat gebeurt er als deze periode langer wordt? Weet dat wij ons op de verschillende scenario’s goed voorbereiden en er ook dan voor u zijn. Voor nu is het allerbelangrijkste dat wij onze samenwerking vasthouden, zodat onze kinderen na deze periode de draad weer kunnen oppakken. Dat we nu deze eerste weken zo goed hebben volbracht, geeft goede moed voor de weken die volgen.

Tips voor thuis:

Doorzetten en volhouden
Veel juffen en meesters zitten in hetzelfde schuitje, ook zij werken vanuit huis met hun kinderen. Een gekke situatie. Als ouder was de eerste week misschien het lastigst. U moest zoeken naar een ritme, waar ieders behoeften in pasten. Voor uw kinderen daarentegen voelde deze eerste week misschien een beetje als vakantie. Naarmate het langer duurt, zal dit veranderen. Ze willen weg uit huis, naar vrienden, naar school. Dit kan onbegrip en emotie geven bij (met name de jongste) kinderen. Zo begrijpelijk, en moeilijk om juist dan toch door te zetten. Heeft u advies nodig, of vragen of wilt u gewoon even worden gehoord, zoek dan de school op!

 

Opvang op locatie
Voor de ouders die – doordat hun werk doorgang moet kunnen vinden – opvang nodig hebben, organiseren we samen met Kibeo opvang op locatie. Het kan zijn dat er iets in uw situatie verandert, waardoor u hier ook gebruik van moet maken. Laat dit ons dan weten. We kijken samen naar de mogelijkheden.

Kijk voor alle informatie over Corona:

 Wholesale Jerseys Free Shipping