Vanaf 16 maart tot 6 april zijn alle scholen en kinderdagverblijven gesloten.  Het kabinet heeft deze maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Wat een eerste week hebben we met elkaar achter de rug. Eén die vol stond van regelen en organiseren, van aanpassen en creëren. We hebben ons, in korte tijd, klaargemaakt voor een hele nieuwe werkelijkheid. Wij op school en u thuis. Onvoorstelbaar wat we nu al met elkaar hebben bereikt. De grote mate van flexibiliteit en de positieve reacties die we van u krijgen, zijn hartverwarmend. Daar kunnen we, inmiddels aanbeland in de tweede week met thuisonderwijs, goed op verder bouwen.

Op deze pagina verzamelen we alle relevante artikelen, bestanden en wetenswaardigheden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vragen, maar vooral ook tips en aanvullingen zijn welkom op [email protected]

Respect voor u
De berichtjes op Facebook en via andere kanalen, laten zien hoe u er thuis alles aan doet om het leuk en uitdagend te maken. U zorgt ervoor dat uw kind in beweging blijft en zijn/haar klasgenootjes en de juf of meester niet heel erg mist. Ook biedt u in deze hectische tijd structuur. U zorgt ervoor dat zij ondanks deze bijzondere situatie niet stil komen te staan, maar doorgaan met hun ontwikkeling. Iets waar we enorm veel respect voor hebben!

Laten we in deze periode goed op elkaar letten. De gevraagde afstand in acht nemen. De kans is groot dat er meer maatregelen volgen. Zo is al besloten dat de eindtoets van groep 8 niet door gaat. En ook de eindexamens in het Voortgezet Onderwijs kunnen niet plaatsvinden. Allemaal ingrijpende zaken, zeker als het uw kind betreft. We willen u hierbij helpen. Zorg naast alles wat moet en op u af komt ook voor een stuk ontspanning. Ga naar buiten, doe samen een spel, leren kan op vele manieren!

Groep 8
Nu de beslissing is genomen door Minister Slob om de eindtoets niet door te laten gaan, is het schooladvies bindend. Inmiddels hebben de gesprekken over het voorlopige schooladvies al met u en uw kind plaatsgevonden. Deze adviezen worden uitgewisseld met de toekomstige school van uw kind. Weet dat er mede door deze situatie in de eerste klas van het voortgezet onderwijs extra goed wordt gekeken of kinderen op hun plek zitten. Onze scholen informeren u per nieuwsbrief over eventuele nieuwe maatregelen en het effect daarvan. Vanuit het bestuur ondersteunen wij onze scholen in hun communicatie.

 

Samen staan we sterk
We zien als schoolteams  hoe iedere ouder of verzorger met zijn/haar kind aan de slag is. Naast eigen werkzaamheden en misschien wel zieke gezinsleden, worden kinderen thuis begeleid in hun schoolwerk. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, begrijpen wij heel goed. Toch maakt iedereen er het beste van en meer dan dat, ouders zijn er samen met de kind(eren) echt voor gegaan! Misschien gaat het nog niet helemaal zoals iedereen zou willen of door school wordt gevraagd, maar dat is oké. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben tijd nodig om te wennen. Samen zoeken we naar de juiste manier om het thuisonderwijs goed vorm te geven.

De komende tijd
Op dit moment zijn er nog een hoop onduidelijkheden. Hoe lang gaat de sluiting van de scholen duren? Wat gebeurt er als deze periode langer wordt? Weet dat wij ons op de verschillende scenario’s goed voorbereiden en er ook dan voor u zijn. Voor nu is het allerbelangrijkste dat wij onze samenwerking vasthouden, zodat onze kinderen na deze periode de draad weer kunnen oppakken. Dat we nu deze eerste weken zo goed hebben volbracht, geeft goede moed voor de weken die volgen.

Tips voor thuis:

Doorzetten en volhouden
Veel juffen en meesters zitten in hetzelfde schuitje, ook zij werken vanuit huis met hun kinderen. Een gekke situatie. Als ouder was de eerste week misschien het lastigst. U moest zoeken naar een ritme, waar ieders behoeften in pasten. Voor uw kinderen daarentegen voelde deze eerste week misschien een beetje als vakantie. Naarmate het langer duurt, zal dit veranderen. Ze willen weg uit huis, naar vrienden, naar school. Dit kan onbegrip en emotie geven bij (met name de jongste) kinderen. Zo begrijpelijk, en moeilijk om juist dan toch door te zetten. Heeft u advies nodig, of vragen of wilt u gewoon even worden gehoord, zoek dan de school op!

 

Opvang op locatie
Voor de ouders die – doordat hun werk doorgang moet kunnen vinden – opvang nodig hebben, organiseren we samen met Kibeo opvang op locatie. Het kan zijn dat er iets in uw situatie verandert, waardoor u hier ook gebruik van moet maken. Laat dit ons dan weten. We kijken samen naar de mogelijkheden.

Kijk voor alle informatie over Corona:

 Wholesale Jerseys Free Shipping