2021

Op deze pagina plaatsen we het nieuws over de coronacrisis. Alle stappen en maatregelen die zijn genomen en gevolg hebben voor ons onderwijs, staan hier toegelicht.

BELANGRIJK: Wijziging in het snottebellenbeleid – kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis

We hebben nieuwe richtlijnen ontvangen vanuit het RIVM. Kinderen die naar het primair onderwijs gaan, moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten als:
– niezen
– loopneus
– neusverkoudheid
– keelpijn

Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

Testen
Het RIVM geeft een dringend testadvies bij verkoudheidsklachten. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of school.

Broer/zus
Voor huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat naar de kinderopvang of de basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben. Huisgenoten van kinderen van 0-12 jaar moeten thuis blijven indien het kind naast milde klachten die passen bij COVID-19 ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief wordt getest. Zij mogen uit quarantaine als het kind negatief getest is.

————————————————————————————————————————————————

Vanaf 8 februari gaan onze scholen weer open. Op welke manier dit is, kan per school verschillen.
Ouders/verzorgers zijn 4 februari geïnformeerd, graag delen we deze informatie ook op onze site.

Het nieuws sijpelde al voor de persconferentie door: het basisonderwijs en de kinderopvang heropenen op maandag 8 februari hun deuren. Nadat het er eerder op leek dat het RIVM en het OMT het kabinet negatief zouden adviseren in verband met de meer besmettelijke Britse variant is, na onderzoek, toch gekozen voor het niet langer onthouden van fysiek onderwijs. Natuurlijk wordt met thuis-en online onderwijs opgevangen wat mogelijk is, maar volgens het kabinet en andere betrokken organisaties is het niet wenselijk dit te verlengen. Ook wij begrijpen dat fysiek onderwijs van groot belang is voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Onze deuren gaan weer open!

Hoe blij we ook zijn met de keuze voor heropening, het zet ons als scholen wel voor een enorme uitdaging. Er wordt van ons een grote alertheid verwacht. Het virus is namelijk nog niet weg. Sterker nog, de komende periode zou nog wel eens heftiger kunnen worden. Een derde golf wordt namelijk niet uitgesloten. Het heropenen van de scholen brengt dan ook grote verantwoordelijkheden met zich mee. Niet alleen voor ons, maar ook voor u. Tot nu toe heeft Obase het voorgestelde beleid van het ministerie van OCW gevolgd, aangevuld met adviezen van het OMT/RIVM/GGD en vertaald door de PO-raad in de benodigde protocollen en routekaarten. Obase wil deze lijn blijven vasthouden. Graag vertellen we u wat wij hierbij van u als ouder verwachten.

We hanteren de volgende regels met betrekking tot heropening:
– De school geeft fysiek onderwijs aan alleleerlingen. Het doel is om gedurende de gehele week fysiek onderwijs te geven, maar om moverende redenen als bezetting personeel, grootte van de groepen of (op SBO de Meie) in het verlengde van huidig beleid kunnen scholen (tot de voorjaarsvakantie) afwijken van dit doel. De noodopvang voorcruciale beroepen blijft bestaan;
– Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is vankracht;
– Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen we over naar onderwijs op afstand.

Blijf thuis bij klachten
– Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijnen anders thuisblijven;
– Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde Coronaklachten ook koorts (vanaf38gradenCelsius) of last van benauwdheidheeft;
– Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
– Obase verwacht dat leerlingen van groep 7 en 8 en personeel van de school mondneusmaskers dragen wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit-of staanplaats hebben binnen de school. Wij verwachten dat de ouders/verzorgers deze mondneusmaskers meegeven aan hun kind(eren).

Snottebellenbeleid
Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. OCW heeft aangekondigd dat dit beleid mogelijk gaat veranderen.Volgende week verwachten wij daar meer duidelijkheid over. Voor nu volgen wij dit beleid, maar geven u wel het dringende advies om kinderen met verkoudheidsklachten thuis te houden om onrust onder personeel, ouders en overige leerlingen te voorkomen.

Gespreide begin-, pauze-en eindtijden
Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze-en eindtijden. Scholen maken zelf de afweging op welke manier dit georganiseerd wordt om contactmomenten tussen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel te beperken. Obase verwacht van u dat de kinderen van hogere groepen zoveel mogelijk zelf naar school komen en zoveel mogelijk zelf naar huis gaan. Kinderen uit lagere groepen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald en u bewaart 1,5 meter afstand van andere ouders. Wij adviseren u daarnaast dringend om bij brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te dragen.

Gescheiden klassen
Obase ondersteunt het dringende advies van OCW niet tot het overwegen van ‘het werken in (kleinere) vaste groepjes en in koppels’. Volgens ons is dit niet realistisch en organisatorisch niet haalbaar. Bovendien vinden wij het sociale contact tussen leerlingen te belangrijk. Elke school zoekt wel, binnen de eigen context, naar een manier waarop zo goed en veilig mogelijk in ‘vaste groepen’ kan worden gewerkt.
Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken,geldt:
– Leerlingen rouleren niet onderling tussen verschillende groepen;
– Buitenspelen is alleen met de eigen klas (zonder andere klassen);
– Gymnastiek en schoolzwemmen vinden in de week van 8 februari niet plaats.

Wat als iemand ziek is?
Als een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van deGGD.
– Kinderen en onderwijspersoneel met klachten komen niet naar school en laten zich testen.
– Kinderen en onderwijspersoneeldie getest zijn en een negatieve uitslag hebben, kunnen de dag erna weer naar school.
– Als een kind of het onderwijspersoneel positief wordt getest, gaat de hele groep in thuisquarantaine! Wanneer dit noodzakelijk is, bieden wij op dat moment ook geen noodopvang voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen.
– Kinderen en onderwijspersoneel die uit bron-en contactonderzoek van de GGD naar voren komen als ‘nauwe contacten of overige contacten’ van een positief getest persoon, worden gevraagd zich zo spoedig mogelijk te laten testen.
– ‘Nauwe contacten’ gaan tot de testuitslag in quarantaine en kunnen na de test met een negatieve uitslag op dag 5 pas weer terug naar school.

Waar kunnen we nog bij helpen?
We horen en zien in de media, en uit eigen ervaringen,dat het voor sommige gezinnen thuis erg lastig is. Ouders doen enorm hun best om hun kind(eren) zo goed mogelijk te begeleiden, maar lopen soms tegen hun grenzen aan. De combinatie van thuiswerken en thuisonderwijs botst regelmatig en de rek lijkt er dan ook uit.We hopen dat u, door het nieuws van heropening, enige houvast hebt gekregen en nemen de schoolwerkzaamheden graag weer van u over. Mocht u de komende tijd nog tegen problemen aanlopen, laat het ons weten, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

We zitten met elkaar in een zeer uitzonderlijke situatie. Eén waarin we allemaal oplettend moeten blijven, u als ouder thuis en uw kind en onze medewerkers op school. Zorg goed voor uzelf! Ga naar buiten, beweeg elke dag en laat los wat mogelijk is.Maakt u zich geen zorgen over de mogelijke ‘achterstanden’ die uw kind heeft opgelopen. We leven momenteel in een bijzondere tijdspanne. Met elkaar doen we al het mogelijke. Samengaat ons dit lukken! Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

 

 

We zagen het natuurlijk aankomen; een verzwaring van de lockdown. Maar dat ook de basisscholen de deuren weer moeten sluiten, is toch wel even slikken. Alles wees er namelijk op dat het basisonderwijs en de kinderopvang, ondanks het oplopen van het aantal besmettingen, open zouden blijven. Helaas, het mag niet zo zijn. Vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 15 januari 2021 zijn we opnieuw dicht en zijn er verlengingen tot en met 22 januari en nu tot en met 7 februari.

 


Les op afstand gaat in ieder geval door t/m 22 januari – verlengd t/m 7 februari
Helaas heeft de verzwaring van de lockdown nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. De lockdown wordt door het kabinet dan ook met drie weken verlengd. Komende week wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant en dan wordt meteen bekeken of het primair onderwijs op 25 januari 2021 toch alweer open kan. Zodra we hier meer over weten, hoort u dat direct van ons. Onze basisscholen blijven in ieder geval nog tot en met 22 januari 2021 gesloten.

Richtlijnen en protocollen

Als Obase volgen wij de richtlijnen en protocollen vanuit de sector primair onderwijs (PO- raad) en met ministerie van OCW. Daar wijken wij niet van af, omdat deze zijn gebaseerd op de adviezen van het RIVM en het OMT.

Langer door met Thuisonderwijs
Natuurlijk gaan we door met het thuisonderwijs. We begrijpen dat uw geduld danig op de proef wordt gesteld en dat een verlenging van de schoolsluiting een grote wissel trekt op
het welbevinden van u en uw kinderen. We helpen u daarom dan ook zo goed mogelijk om uw kinderen op afstand te stimuleren en te begeleiden.

Wat als het even niet lukt?
Een keer geen zin? Dat is heel normaal! In deze tijd van thuisonderwijs is dit, zelfs voor het anders zo gemotiveerde kind, niet gek. Mama of papa die juf speelt; dat vinden veel
kinderen in het begin wel interessant. Na een tijdje missen ze echter hun echte leerkracht en hun vriendjes en vriendinnetjes uit hun groep. Doordat we steeds meer in een digitale
lesomgeving werken, wordt het beroep op ouders/verzorgers om die rol op te pakken, gelukkig steeds minder. Toch zien we, ondanks deze positieve ontwikkeling, nog kinderen
die gewoon behoefte hebben aan dat beetje meer. Kinderen hebben soms moeite om zichzelf te concentreren. Het kan dus voorkomen dat ouders/verzorgers en kind(eren) er
samen gewoon even niet uitkomen. Deel dit met ons! Wij staan klaar om één op één met uw kind of met u te kijken naar die moeilijke som en/of die lastige woorden. Heeft u of uw kind vragen over de inhoud of de werkwijze? Bel, app of stuur een berichtje via Parro of (via de) e-mail. Ook voor een enthousiasmerend kletspraatje met uw kind, maken wij graag tijd vrij.

Houd vol!
We geven u tot slot graag wat tips mee voor hoe u deze periode doorkomt:
– Zorg voor structuur en houvast, zodat uw kinderen weten wat die dag het plan is.
– Zorg voor rust en ontspanning, zodat uw kinderen ruimte hebben om bij te tanken. Las pauzes in, speel buiten, maak een wandeling.
– Zorg voor elkaar en uzelf, zodat uw kinderen terugkijken op deze periode waarin het soms lastig was, maar jullie als gezin elkaar hielpen.

______________________________________________________________________________________________________________

Les op afstand vanaf maandag 4 januari 2021

Voor het groter belang (en op verzoek van de overheid) sluiten wij onze basisscholen met ingang van woensdag 16 december 2020 en gaan we vanaf 4 januari tot en met 15 januari 2021 opnieuw over op thuisonderwijs (lesgeven op afstand). Met deze vorm van onderwijs hebben we gelukkig de nodige ervaring opgedaan voor de zomervakantie. We zien deze periode dan ook met vertrouwen tegemoet. Desalniettemin  begrijpen we dat het, net als voor ons, ook voor u het nodige geregel met zich meebrengt. We stemmen daarom graag het één en ander met u af.

Eerst wat data op een rij

  • De kerstvakantie start eerder: Alle kinderen zijn vrij vanaf woensdag 16 december aanstaande.
  • De kerstvakantie duurt tot maandag 4 januari 2021.
  • Het thuisonderwijs start op maandag 4 januari 2021 en loopt door tot in elk geval vrijdag 15 januari 2021.
  • Dinsdag 12 januari 2021 geeft het kabinet opnieuw een persconferentie over het al dan niet beëindiging van het thuisonderwijs of een verlenging daarvan.
  • Uiterlijk op woensdag 13 januari 2021 berichten wij u daarover.
  • Op obase.nl/corona plaatsen we de laatste info.

Hoe pakken we het aan?

De komende drie dagen maken de schoolteams voor hun groepen (digitale) lespakketten klaar voor het thuisonderwijs. We zorgen ervoor dat u en uw kind(eren) via hun leerkracht geïnformeerd worden over de wijze waarop we de lessen na de kerstvakantie gaan (vorm)geven. Hierbij maken we (deels) gebruik van digitale leermiddelen. Uw kind heeft dus een PC, laptop of tablet nodig om aan het onderwijs deel te kunnen nemen. Mocht u thuis geen van deze middelen beschikbaar hebben, neemt u dan uiterlijk op vrijdagochtend 18 december 2020 voor 10.00 uur contact op met de directeur van uw school. Op maandagochtend 4 januari 2021 wordt dan door de school een device beschikbaar gesteld, zodat alle kinderen na de kerstvakantie met het onderwijs op afstand kunnen starten.

Samen voor uw kind

We geven na de kerstvakantie les op afstand. Dit wil niet zeggen dat uw kind volledig zelfstandig alles kan maken. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de moeilijkheid van de stof heeft uw kind begeleiding nodig. We begrijpen dat er bij u een limiet aan tijd en/of kennis is. Heeft u of uw kind vragen over de inhoud of de werkwijze? Bel, app of stuur een berichtje via Parro of e-mail. De leerkracht helpt u graag verder. We vinden het heel belangrijk dat uw kind thuis, net als op school, op dezelfde wijze verder kan met de lesstof. Dit is op afstand een grotere uitdaging voor ons allemaal. We hebben u daarbij nodig. Zo voorkomen we achterstand in het onderwijs aan uw kind(eren). We weten uit ervaring dat het met de inzet van alle betrokkenen zeker haalbaar is!

Tips voor thuis:

Opvang van uw kind als u geen alternatief heeft

Er is noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen. We hebben gemerkt dat niet iedereen weet of hun vakgebied daaronder valt. Hierbij nogmaals het overzicht: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen.

We hopen dat u begrijpt dat deze noodopvang ook een plafond heeft. De combinatie van noodopvang en het verzorgen van onderwijs op afstand trekt een zware wissel op het onderwijzend personeel. De directeur van uw school en/of Kibeo kunnen u precies vertellen wat de voorwaarden zijn voor de voor- en naschoolse opvang. We bieden niet op alle locaties opvang. Het kan
voorkomen dat uw kind naar een andere schoollocatie gaat.

Kan uw kind gewoon naar de kinderopvang?

Nee, ook de kinderopvang gaat dicht. Uw kind kan op school bij de noodopvang van Kibeo terecht als u een cruciaal beroep heeft. Ouder(s)/verzorger(s) die een contract bij Kibeo hebben, worden hierover door Kibeo op 15 december 2020 geïnformeerd.

Ouder(s)/verzorger(s) die behoefte hebben aan noodopvang, maar nog geen contract bij Kibeo hebben, kunnen contact opnemen met Kibeo via deze link: https://www.kibeo.nl/inschrijven/inschrijven-bij-kibeo/.

 

________________________________________________________________________________________________________________

Informatie bij eerdere maatregelen in 2020

 

6 november: Update maatregelen tweede golf

Na de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november 2020 is de ‘gedeeltelijke lockdown’ voor heel Nederland tijdelijk verzwaard. Dit heeft gevolgen voor allerlei doorstroom locaties, als musea en andere culturele instellingen. Ook is er aangegeven dat wanneer deze extra maatregelen de komende twee weken niet tot het gewenste resultaat leiden er vervolgmaatregelen komen.

Ondanks dat de basisscholen niet direct beperkt worden, heeft deze tijdelijke verzwaring wel degelijk gevolgen voor ons onderwijs. De persconferentie biedt hierin onvoldoende duidelijkheid. Wat kan er nu wel en niet doorgaan en waarom? We geven u met deze brief inzicht in onze overwegingen. Daarnaast vertellen we u meer over hoe we omgaan met (eventuele) besmetting(en) binnen onze scholen. U heeft vast vernomen dat in onze regio de besmettingen zijn toegenomen en binnen één van onze scholen de eerste medewerkers positief zijn getest op Corona. We nemen u graag mee in hoe we hiermee omgaan, welke stappen wij nemen en wat u kunt doen om ons te helpen. We vragen u deze brief met aandacht te lezen. We hebben elkaar nodig!

Hoe handelen wij?
In deze tijd volgen we als Obase uiteraard de landelijke richtlijnen, maar we denken ook zelf na. Binnen Obase is een ‘crisisteam Corona’ geformeerd, dat vanaf deze week directeuren en schoolteams gaat bijstaan in situaties waarbij besmettingen zijn vastgesteld.
In dit crisisteam is de bestuurder vertegenwoordigd, een coördinator kwaliteitszorg en drie schooldirecteuren.

Aanvullingen op de protocollen
In sommige gevallen vinden we de afspraken in het protocol basisonderwijs te algemeen of ontbreekt er informatie en maken we binnen Obase aanvullende afspraken met onze scholen. Hierna vindt u enkele recente aanvullingen die voor u en uw kind(eren) van belang kunnen zijn.

Externen binnen de school
We staan zo min mogelijk externen toe in school. Hierbij maken we de afweging of het noodzakelijk en/of in het belang van het onderwijs en de leerlingen is om externen toe te laten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vormingsonderwijs, leerlingenonderzoek of een kapot toilet. Het gaat hierbij om situaties waarbij geen nauw contact (langer dan 15 minuten en binnen 1,5 meter) plaatsvindt met het personeel.

In principe vinden alle oudergesprekken digitaal plaats en (vrijwillige) incidentele ouderhulp binnen school hebben we voorlopig stopgezet. Kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders staan we wel toe, maar we leiden alleen rond in de gangen en niet in de lokalen.

Groepsactiviteiten
We organiseren geen activiteiten waarbij we kinderen per auto vervoeren. Vervoer van leerlingen per touringcar of op de fiets naar gym vindt wel doorgang.

Groep 7/8 gaan dit jaar niet naar de werkbezoeken onder schooltijd van het voortgezet onderwijs. Zij bekijken of zij dit digitaal kunnen organiseren. De bezoeken op individuele basis, zoals ‘experience’, gaan voorlopig wel door.

Met het oog op het Sinterklaas- en Kerstfeest is besloten dat er geen grootschalige activiteiten zullen plaatsvinden. Beide feesten zullen op kleine schaal en onder schooltijd worden gevierd. De school zal u verder informeren op welke wijze dat op uw school gaat gebeuren.

Les op afstand
Indien uw kind thuis moet blijven, schakelen we zo spoedig mogelijk over op ‘les op afstand’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er gekozen wordt voor een tijdelijke sluiting van de school, maar ook dat een enkele groep thuis moet blijven. Daar wordt u door de school over geïnformeerd.

Noodopvang
We regelen noodopvang voor de kinderen van ouders uit vitale beroepen.

Wat kunt u doen?
Neem de regels in acht. Let goed op uzelf en uw kinderen.

Informeer de schooldirecteur per direct bij een positief testresultaat. De schooldirecteur meldt dit bij de GGD en overlegt hoe verder te handelen. De schooldirecteur informeert zo nodig de direct betrokkenen als medewerkers, ouders en kinderen.

Tot slot
We bevinden ons nog steeds in een zeer bijzondere situatie die veel vraagt van u, de leerlingen en ons personeel. Wij verwachten dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd en wij hopen op uw begrip en vertrouwen mocht het ergens een keer anders gaan dan voorzien.

14 oktober: Onderzoek ventilatievoorzieningen scholen

Van buiten naar binnen
Na een zomer vol buitenleven, heeft de herfst zijn intrede gedaan en trekken we meer naar binnen. Een situatie waarin, nu de pandemie nog niet voorbij is, een goede ventilatie belangrijk is. Waar gaat, zetten we ramen en deuren open. Frisse lucht is altijd goed. Om ervoor te zorgen dat er ook in de winterperiode voldoende ventilatie is, heeft een erkend bureau de voorzieningen van de verschillende schoolgebouwen onderzocht. Bij gebouwen of ruimten waar natuurlijke ventilatie is toegepast, zijn de doorlaat oppervlakten gecontroleerd van de ventilatievoorzieningen en is er gekeken of zij voldoen aan de normen van het bouwbesluit. Bij gebouwen of ruimten met mechanische ventilatie is gekeken of dit voldoende is voor de ruimte en of de apparatuur goed werkt.

Veiligheid eerst
Met alle berichtgeving rondom het belang van goede ventilatie was het voor ons vanzelfsprekend om per gebouw te kijken naar het aanwezige systeem en de mogelijkheden tot verbetering. Alles voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten.

Wat gaan we doen?
Als eerste zorgen we ervoor dat alles goed werkt, dit betekent dat we waar nodig ventilatieroosters schoonmaken en vastzittende ramen weer bruikbaar maken. Op een enkele school moet extra ventilatie worden aangebracht. Gelukkig komt dit niet veel voor. We volgen het advies op dat is gegeven door het bureau dat de ventilatievoorzieningen heeft onderzocht en dat vanuit het RIVM wordt gegeven.

Ventilatie is belangrijk voor een gezond binnenklimaat in kinderdagverblijven en scholen. Door ventileren wordt de binnenlucht ververst met buitenlucht. Goede ventilatie helpt ook om een overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID 19, te beperken. Het is daarom belangrijk om woningen en gebouwen, zoals scholen, goed te ventileren. Dit kan door ramen op een kier te zetten, via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. Lucht daarnaast ruimtes waar meerdere mensen verblijven, zoals klaslokalen, 10 a 15 minuten door bijvoorbeeld ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Hierdoor wordt de lucht binnen snel ververst. Lucht als er niet meerdere personen aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens de pauze. Bron RIVM.

14 oktober: Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

24 september: Nu de scholen ook na de zomervakantie weer helemaal open zijn en we het najaar in gaan, volgen we het nieuws op de voet. Waar eerst alleen kinderen tot 6 jaar met verkoudheidsklachten naar school mochten, is dit na de persconferentie van 18 september  gewijzigd in kinderen tot 13 jaar. Alle basisschoolleerlingen die verkouden zijn, mogen dus gewoon naar school. We vragen u wel op te letten. Is uw kind ernstiger ziek, heeft het koorts of is het benauwd? Houd uw kind dan thuis. Doe dit ook als iemand in uw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft of positief is getest op COVID-19. Kijk hier voor de meest actuele informatie van het RIVM.

22 september:  Onderstaand de huidige richtlijnen van het RIVM. Kinderen van 0 tot 4 jaar met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) mogen naar het kinderdagverblijf of de gastouderopvang, als zij geen koorts of andere klachten passend bij het nieuwe coronavirus hebben. Dit geldt ook voor kinderen die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten, zij mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn),  naar school of de buitenschoolse opvang.

Tijdelijk mogen alle kinderen in de basisschoolleeftijd met alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar school.

Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen:

  • een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus en klachten ontwikkelen
  • deel uitmaken van een uitbraakonderzoek
  • ernstig ziek zijn

* Let op! : het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.

Kinderen tot en met 12 jaar die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Neem contact op met de huisarts als je kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden.

Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of zij klachten hebben. Zij blijven wel thuis gedurende de quarantaineperiode als ze een huisgenoot hebben die positief is of een huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten.

_________________________________________________________________________________________________________

8 juni:  De scholen gaan weer helemaal open. Ouders worden persoonlijk geïnformeerd over in welke vorm dit bij hun school  is.

11 mei: De scholen openden deels haar deuren. Speciaal voor dit moment waren de leerkrachten in hoodies gehuld met daarop 100% leerKRACHT. Ze ontvingen hun leerlingen met een grote glimlach.

MEEST GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN
(bij de gedeeltelijke openstelling per 11 mei)

Het is voor ons allemaal even wennen, nu we weer terug naar school mogen. In de tijd van thuisonderwijs, heeft u uw kind vast vaak dingen uitgelegd over het virus. U heeft uw kind verteld in de elleboog te niezen, handen te wassen, niet aan het gezicht te zitten en afstand te houden. Sommige kinderen speelden nog wel met vriendjes, anderen helemaal niet. We begrijpen dat u en uw kinderen zich afvragen hoe het er straks op school aan toe gaat. Het is belangrijk dat u dit vooraf met hen bespreekt. Daarom de meestgestelde vragen en antwoorden op een rij:

Vanaf wanneer gaan de scholen weer open?
De scholen gaan vanaf maandag 11 mei 2020 weer open. De dagen in de eerste week na de meivakantie is uw kind nog thuis. U ontvangt van uw school een invulling voor deze dagen.

Is de dagindeling voor alle scholen gelijk?
Vanuit de sector Primair Onderwijs (PO-Raad) en het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben we richtlijnen en protocollen ontvangen. De basis hierin is: Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. Het bestuur en de schooldirecteuren van Obase hebben intensief overleg gevoerd en hierover afspraken gemaakt, die gelden voor alle Obase-scholen. Op basis van deze afspraken informeert elke school de eigen achterban hoe de specifieke invulling op schoolniveau eruit gaat zien.

VOORDAT DE SCHOOL START

Wat vertel ik mijn kind over weer naar school gaan?
Vertel dat de juffen en meesters hen gemist hebben en dat ze weer enorm veel zin hebben om op school les te geven. Dat het – ook nu het misschien wat anders is ingedeeld – gewoon fijn is om weer met elkaar samen te zijn en dingen te leren. En dat van de minister nog niet alle kinderen tegelijkertijd naar school mogen. Niet alle vriendjes en vriendinnetjes zijn er.

Krijg ik nog meer informatie?
Van uw school ontvangt u begin volgende week nadere informatie over de periode vanaf 11 mei. Deel dit met uw kinderen, zodat zij weten met welke vriendjes en vriendinnetjes zij de komende tijd les hebben. Iets leuks om naar uit te kijken!

NAAR SCHOOL

Hoe gaan de Obase scholen van start?
Wij vinden het belangrijk dat uw kind(eren) weer hele dagen naar school kan/kunnen. Dit is het uitgangspunt, maar kan anders zijn naar gelang de situatie van de afzonderlijke school.

En de dagen dat mijn kind thuis is?
De dagen dat uw kind niet naar school gaat, heeft het opdrachten waaraan thuis zelfstandig (met minimale begeleiding) kan worden gewerkt.

Gaat iedereen weer naar school of zijn er uitzonderingen?
Kinderen die tot risicogroep behoren of kinderen met ouders die tot de risicogroep behoren, hoeven niet naar school. Zij krijgen onderwijs op afstand. Zie hiervoor https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid.met

Kunnen mijn kinderen op dezelfde dag naar school?
Kinderen uit hetzelfde gezin proberen we op dezelfde dagen naar school te laten gaan. Dit om zo min mogelijk verplaatsing te hebben. Helaas lukt dit, in deze grote puzzel, niet altijd. We hopen hiervoor op uw begrip.

Kan mijn kind ook op een andere dag naar school?
Elke school bepaalt zelf welke leerlingen steeds op dezelfde dagen naar school mogen komen. Er kan niet (tussentijds) worden geschoven. Het is belangrijk dat de verdeling van de leerlingen van begin af aan gelijk blijft. Dit onder andere in verband met het monitoren van deze nieuwe fase.

Hoe is de opvang nu geregeld?
De kinderopvang van Kibeo is weer open. U kunt gebruikmaken van de buitenschoolse opvang op de dagen dat uw kind naar school gaat. De tussenschoolse opvang kan niet door hulpouders worden verzorgd: indien mogelijk wordt dit door leerkrachten opgevangen of wordt (tijdelijk) gekozen voor een ander schooltijdenmodel. De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft op dezelfde wijze plaatsvinden, zoals eerder is aangegeven.

Mag ik mijn kind naar school brengen?
U als ouder(s) of verzorger(s) mag (mogen) niet mee de school in. Kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald. Er zijn bij gebrek aan meerdere in- en uitgangen, mogelijk gespreide breng- en haaltijden. Dit kan per school verschillen.

IN DE SCHOOL

Hangen de jassen nog bij elkaar?
Het kan zijn dat uw kind een andere plek heeft gekregen aan de kapstok, dit om jassen ruim uit elkaar te hangen. Het kan ook zijn dat ervoor wordt gekozen om de jassen over de stoel heen te hangen.

Mogen kinderen naast elkaar zitten?
De klas van uw kind is ruimer opgezet. Er staan mogelijk minder tafeltjes en misschien is het tijdelijk in een ander lokaal. Tussen leerlingen zelf hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Toch proberen we het fysieke contact onderling waar het kan, te beperken.

Mogen de leerkrachten bij de kinderen komen?
De juf of meester streeft ernaar om (minimaal) 1,5 meter afstand te houden van de leerlingen. Ook het ondersteunend personeel, zoals de onderwijsassistenten, stagiaires, ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, werken op gepaste afstand.

En de meesters en juffen onderling?
De leerkrachten en medewerkers mogen ook niet dicht bij elkaar komen. Dingen die ze misschien vroeger samen deden, moeten ze nu op een andere manier doen. Dit betekent ook dat ze leerlingen meer zelf laten doen, zoals bijvoorbeeld zelf dingen halen of pakken.

Is er contact tussen de groepen?
Kinderen spelen, ook in de pauze, alleen met kinderen van hun eigen groep. In de gangen volgen ze de route die voor hen geldt. Zo voorkomen we dat kinderen kriskras door elkaar gaan lopen.

Hoe blijft alles hygiënisch?
De schoolteams dragen samen de zorg en verantwoordelijkheid voor de hygiëne door het inzetten van middelen als desinfecterende handspray, zeeppompjes, papieren doekjes en oppervlaktesprays. De scholen worden daarnaast dagelijks intensief door een professioneel bedrijf schoongemaakt.

GEZONDHEID 

Wat als er iemand ziek wordt?
Als een kind ziek wordt op school, haalt de ouder of verzorger het kind meteen op. Er wordt geen enkel risico genomen. Is het kind thuis ziek geworden, dan komt het niet naar school. Laat het kind uitzieken. Pas bij 24 uur klachtenvrij, zien we uw kind graag weer terug.

Zijn er voldoende leerkrachten?
Voor sommige medewerkers is het door hun eigen gezondheid of die van hun naaste niet verstandig om nu voor de klas te staan. Dit kan betekenen dat in voorkomende gevallen mogelijk (noodgedwongen) weer op meerdere dagen moet worden overgegaan op onderwijs op afstand.

We hopen dat u met alle informatie over deze nieuwe fase uit de voeten kunt en zien ernaar uit om u en uw kinderen weer op school te mogen begroeten (al is het op afstand)!

In de persconferentie van dinsdag 21 april, vertelde premier Mark Rutte dat op advies van het RIVM de scholen voorzichtig weer open mogen. Wij, als Obase, begrijpen dat dit zowel opluchting als spanning met zich meebrengt bij ouders/verzorgers. Bestuur en directie van al onze scholen zijn woensdag 22 april meteen samen gekomen om te bespreken hoe we het (deels) weer open gaan vorm geven.  We kijken hierbij zorgvuldig naar de situatie per school. Vanzelfsprekend doen we net als het thuisonderwijs ook dit samen met de ouders. We nemen u mee bij onze overwegingen in deze nieuwe fase. U heeft van ons al een eerste brief hierover ontvangen. In de week van 1 mei volgde een tweede persoonlijke brief. Persconferentie gemist? Kijk hier en lees het artikel op NOS

 


 


16 maart tot 28 april: Alle scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten.  Het kabinet heeft deze maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Wat een eerste weken hebben we met elkaar achter de rug. Weken die vol stond van regelen en organiseren, van aanpassen en creëren. We hebben ons, in korte tijd, klaargemaakt voor een hele nieuwe werkelijkheid. Wij op school en u thuis. Onvoorstelbaar wat we nu al met elkaar hebben bereikt. De grote mate van flexibiliteit en de positieve reacties die we van u krijgen, zijn hartverwarmend. Daar kunnen we, inmiddels aanbeland in de vijfde week met thuisonderwijs, goed op verder bouwen. Iets dat ook nodig is nu 31 maart is besloten dat de scholen nog tot en met de meivakantie dichtblijven.

Op deze pagina verzamelen we alle relevante artikelen, bestanden en wetenswaardigheden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Vragen, maar vooral ook tips en aanvullingen zijn welkom op [email protected]

Respect voor u

De berichtjes op Facebook en via andere kanalen, laten zien hoe u er thuis alles aan doet om het leuk en uitdagend te maken. U zorgt ervoor dat uw kind in beweging blijft en zijn/haar klasgenootjes en de juf of meester niet heel erg mist. Ook biedt u in deze hectische tijd structuur. U zorgt ervoor dat zij ondanks deze bijzondere situatie niet stil komen te staan, maar doorgaan met hun ontwikkeling. Iets waar we enorm veel respect voor hebben!

Laten we in deze periode goed op elkaar letten. De gevraagde afstand in acht nemen. De kans is groot dat er meer maatregelen volgen. Zo is al besloten dat de eindtoets van groep 8 niet door gaat. En ook de eindexamens in het Voortgezet Onderwijs kunnen niet plaatsvinden. Allemaal ingrijpende zaken, zeker als het uw kind betreft. We willen u hierbij helpen. Zorg naast alles wat moet en op u af komt ook voor een stuk ontspanning. Ga naar buiten, doe samen een spel, leren kan op vele manieren!

Groep 8

Nu de beslissing is genomen door Minister Slob om de eindtoets niet door te laten gaan, is het schooladvies bindend. Inmiddels hebben de gesprekken over het voorlopige schooladvies al met u en uw kind plaatsgevonden. Deze adviezen worden uitgewisseld met de toekomstige school van uw kind. Weet dat er mede door deze situatie in de eerste klas van het voortgezet onderwijs extra goed wordt gekeken of kinderen op hun plek zitten. Onze scholen informeren u per nieuwsbrief over eventuele nieuwe maatregelen en het effect daarvan. Vanuit het bestuur ondersteunen wij onze scholen in hun communicatie.

 

Samen staan we sterk
We zien als schoolteams  hoe iedere ouder of verzorger met zijn/haar kind aan de slag is. Naast eigen werkzaamheden en misschien wel zieke gezinsleden, worden kinderen thuis begeleid in hun schoolwerk. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, begrijpen wij heel goed. Toch maakt iedereen er het beste van en meer dan dat, ouders zijn er samen met de kind(eren) echt voor gegaan! Misschien gaat het nog niet helemaal zoals iedereen zou willen of door school wordt gevraagd, maar dat is oké. Kinderen, ouders en leerkrachten hebben tijd nodig om te wennen. Samen zoeken we naar de juiste manier om het thuisonderwijs goed vorm te geven.

De komende tijd
Op dit moment zijn er nog een hoop onduidelijkheden. Hoe lang gaat de sluiting van de scholen duren? Wat gebeurt er als deze periode langer wordt? Weet dat wij ons op de verschillende scenario’s goed voorbereiden en er ook dan voor u zijn. Voor nu is het allerbelangrijkste dat wij onze samenwerking vasthouden, zodat onze kinderen na deze periode de draad weer kunnen oppakken. Dat we nu deze eerste weken zo goed hebben volbracht, geeft goede moed voor de weken die volgen.

Tips voor thuis:

Doorzetten en volhouden
Veel juffen en meesters zitten in hetzelfde schuitje, ook zij werken vanuit huis met hun kinderen. Een gekke situatie. Als ouder was de eerste week misschien het lastigst. U moest zoeken naar een ritme, waar ieders behoeften in pasten. Voor uw kinderen daarentegen voelde deze eerste week misschien een beetje als vakantie. Naarmate het langer duurt, zal dit veranderen. Ze willen weg uit huis, naar vrienden, naar school. Dit kan onbegrip en emotie geven bij (met name de jongste) kinderen. Zo begrijpelijk, en moeilijk om juist dan toch door te zetten. Heeft u advies nodig, of vragen of wilt u gewoon even worden gehoord, zoek dan de school op!

 

Opvang op locatie
Voor de ouders die – doordat hun werk doorgang moet kunnen vinden – opvang nodig hebben, organiseren we samen met Kibeo opvang op locatie. Het kan zijn dat er iets in uw situatie verandert, waardoor u hier ook gebruik van moet maken. Laat dit ons dan weten. We kijken samen naar de mogelijkheden.

Kijk voor alle informatie over Corona:

 Wholesale Jerseys Free Shipping