Maak voorlezen nog leuker!

Maak voorlezen nog leuker!

Afgelopen weken stonden in het teken van de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is niet alleen heel leuk, máár ook zo belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind. Het heeft een positief effect op de woordenschat én het tekstbegrip. Op school wordt daarom het hele jaar veel voorgelezen. Met de volgende tips maak

Examenfeest Type-Toppers

Examenfeest Type-Toppers

Veertien kinderen op Brede School Noorderpolder Theo Thijssen hebben 23 januari 2018 hun type-diploma ontvangen! Met de begeleiding en coaching van de juffen van KIBEO hebben zij in twintig weken het felbegeerde certificaat behaald. Gefeliciteerd toppers!

1 juni 2017. Wat een dag!

1 juni 2017. Wat een dag!

Inderdaad. Het werd een onvergetelijke dag. De zon, het windjes, al die opgewonden en blije kindergezichtjes, die trotse ouders, de pers die gretig alle nieuwtjes en foto’s oppikte. Het liep als een zonnetje! Een mooiere manier om het 10-jarig jubileum van Obase te vieren en geld in te zamelen voor

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs

Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs van de gemeente Schouwen-Duiveland voorziet in de toekomstige huisvesting van de basisscholen op Schouwen-Duiveland. Onlangs is met alle betrokken partijen het conceptplan opgezet. Dit concept bevat informatie over de huidige stand van zaken van de basisschoolgebouwen. Alle knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor worden erin benoemd.

Schoolschaakkampioenen

Schoolschaakkampioenen

Strategisch en analytisch kunnen denken is binnen onze kennismaatschappij belangrijk om succesvol te zijn. Obase leerlingen leren deze vaardigheden spelenderwijs binnen het schoolschaken, met het jaarlijkse eilandelijke schoolschaaktoernooi als spannende bekroning.

Kanjertraining

Kanjertraining

Feestelijke uitreiking kanjerdiploma’s Acht fantastische kanjers hebben op 6 juni 2016 met succes de kanjertraining van Obase afgerond. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, waar ook ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s aanwezig waren, zijn de diploma’s uitgereikt. Een bijzonder moment voor de kinderen die in totaal negen weken lang hebben

 Wholesale Jerseys Free Shipping