1 juni 2017. Wat een dag!

1 juni 2017. Wat een dag!

Inderdaad. Het werd een onvergetelijke dag. De zon, het windjes, al die opgewonden en blije kindergezichtjes, die trotse ouders, de pers die gretig alle nieuwtjes en foto’s oppikte. Het liep als een zonnetje! Een mooiere manier om het 10-jarig jubileum van Obase te vieren en geld in te zamelen voor

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs

Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs

Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs van de gemeente Schouwen-Duiveland voorziet in de toekomstige huisvesting van de basisscholen op Schouwen-Duiveland. Onlangs is met alle betrokken partijen het conceptplan opgezet. Dit concept bevat informatie over de huidige stand van zaken van de basisschoolgebouwen. Alle knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor worden erin benoemd.

Schoolschaakkampioenen

Schoolschaakkampioenen

Strategisch en analytisch kunnen denken is binnen onze kennismaatschappij belangrijk om succesvol te zijn. Obase leerlingen leren deze vaardigheden spelenderwijs binnen het schoolschaken, met het jaarlijkse eilandelijke schoolschaaktoernooi als spannende bekroning.

Kanjertraining

Kanjertraining

Feestelijke uitreiking kanjerdiploma’s Acht fantastische kanjers hebben op 6 juni 2016 met succes de kanjertraining van Obase afgerond. Tijdens een feestelijke bijeenkomst, waar ook ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s aanwezig waren, zijn de diploma’s uitgereikt. Een bijzonder moment voor de kinderen die in totaal negen weken lang hebben

Schouwen-Duiveland barst van het talent

Schouwen-Duiveland barst van het talent

Dat bleek tijdens de tweede editie van Schouwen-Duiveland’s Got Talent. In de Campus Cultura werd 2 april door maar liefst elf finalisten gestreden om de eer. De talentenwedstrijd heeft alleen maar winnaars, maar Oud leerling van Dalton basisschool Binnen de Veste Gwen van Oeveren ging er deze zaterdag met de

OBS in Sirjansland sluit nevenvestiging

Besluit na intensief overleg met ouders, schoolteam en MR. “Stoppen nu de kwaliteit er nog niet onder lijdt, nu we nog keuzes kunnen maken en de staatssecretaris ons niet dwingt”. De ouders, het schoolteam en de medezeggenschapsraad van de nevenvestiging van OBS Duiveland in Sirjansland konden dinsdag j.l. tijdens een

Taal expertisecentrum van start gegaan

Taal expertisecentrum van start gegaan

Obase en Radar bieden sinds dinsdag onderwijs op maat voor leerlingen met een taalachterstand. Aan het Jannewekken zijn de eerste 16 leerlingen gestart in het Taal Expertise Centrum.Een centrum voor kinderen van Schouwen-Duiveland, in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar, die door een taalachterstand onvoldoende in staat