Onderwijsinspectie lovend over basisschool ‘de Schoener’

De Schoener in Brouwershaven kreeg 29 oktober het predicaat GOED van de onderwijsinspectie. Iets waar zowel het bestuur van Obase, als de leerkrachten, ouders en kinderen aan hebben bijgedragen. Natuurlijk was er taart om het te vieren, want om dit resultaat te behalen, is hard gewerkt.

De school heeft zich in lijn met het Daltononderwijs volledig gericht op het eigenaarschap van het kind. Directeur Jannie Kunst vertelt: “Naast de cognitieve ontwikkeling gaat het om het zien en verder vorm geven van de gaven en talenten die het kind van nature bij zich heeft. De leerkrachten zijn hierin hun coach en ook andere kinderen in de school, kunnen helpen. We leggen de nadruk op ieders unieke kracht en geven de ruimte om dit verder te ontdekken. Door met leerlijnen te werken, leren de kinderen doelen te stellen en worden zij eigenaar van hun eigen ontwikkeling.”

Een school zonder cijfers
Op ‘de Schoener’ worden geen cijfers gegeven, ieder heeft zijn eigen portfolio. Kinderen worden vergeleken met zichzelf en uitgedaagd op een niveau wat bij hen past. Kunst: “Dat was in het begin echt wel even wennen, maar het team had zo’n passie had voor deze aanpak, dat hun enthousiasme aanstekelijk werkte. Kinderen en ouders, iedereen was gemotiveerd om de ontwikkelingen vorm te geven. Dan kom je in een positieve flow.”

Wanneer is een school ‘goed’?
Voor iedere onderwijssector is een eigen onderzoekskader. In het primair onderwijs kijkt men onder andere naar het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten, de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Binnen al deze terreinen zijn er bepaalde basiskwaliteiten, waaraan scholen moeten voldoen. Naast deze basis zijn er de eigen ambities van de school. Wat vindt de school belangrijk? Wat wil de school haar leerlingen aan meerwaarde geven? Als aan deze doelen door een school ook invulling wordt gegeven, kan het bestuur van de school, de school voordragen aan de onderwijsinspectie voor het predicaat GOED. Een hogere beoordeling is er niet. Dit is het maximale resultaat. “Dat was nog spannend hoor”, vertelt Kunst, “natuurlijk was er de steun van ons bestuur , maar of de inspectie hierin meeging, was de vraag. We hebben zo hard gewerkt en zijn ontzettend trots op het krijgen van deze titel. Tegelijk blijven we ook kritisch op onszelf, zorgen we er altijd voor dat er inspraak is op hoe we dingen doen.”

Obase steunt ontwikkeling
Bestuurder Ewald de Keijzer, van Obase,is heel blij met de aanpak van de school. Hij vindt het belangrijk dat zij deze koers vasthouden. “ Als onderwijsgroep weten we hoe moeilijk het kan zijn om als kleinere school dat te bieden wat je voor ogen hebt. Het is ontzettend knap dat het team van ‘de Schoener’ dit ‘gewoon’ doet. De medewerkers zijn met hun kennis en kunde in staat om leerlingen te liften. Iets mooiers is er niet. Wij ondersteunen hierin hun koers en verdere groei.”

 Wholesale Jerseys Free Shipping