Hoe fijn is het om naar school te gaan en spelenderwijs te leren? Om samen te sporten en muziek te maken? Om alle ruimte te krijgen die er nodig is. Alles op één plek. Radar en Obase zien mogelijkheden voor de Westhoek. Centraal en in de buurt. In het Integraal Huisvestingsplan van Schouwen-Duiveland, dat in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad, blijkt dat er goed gekeken moet worden naar het onderwijs in het cluster Noordwest. Een opdracht die gemeente en schoolbesturen samen oppakken. Alle betrokken partijen zien kansen en gaan samen op zoek naar wat er mogelijk is. Nu in juni 2020 ligt de aanvraag bij het college, dat zich erover buigt.

In de media volgden verschillende berichten, hier de reactie vanuit Radar en Obase.

Ewald de Keijzer, bestuurder Obase vertelt: “Een proces als dit duurt lang. Het is gebaat bij een gedegen voorbereiding. Om te beginnen zijn we als Radar en Obase om de tafel gegaan, we hebben samen vier scholen in dit gebied, onze eerste prioriteit was: Hoe borgen we hun toekomst? Dat dit tot zo’n project zou leiden, hadden we niet meteen voor ogen.”

Iedereen denkt mee
Als de schoolbesturen openstaan voor samenwerking, betrekken zij hun achterban, hun schooldirectie en andere partijen. Alles in verhouding tot de onderzoeksfase waarin het proces zich bevindt. Er volgen meedenksessies met teams, MR-en, ouders, kinderopvang, dorpsraden en sportverenigingen.

Ewald vervolgt: “Bij een project als dit waarbij veel partijen betrokken zijn, is het belangrijk iedereen op een voor hen logisch moment te informeren. Sommige partijen moet je vroeg betrekken, omdat dit hoort bij de procedure, anderen betrek je in een latere fase waarin je meer tastbare informatie hebt waarover kan worden meegedacht. Als we het mogen realiseren, is het echt 4-5 jaar verder voordat de school in gebruik kan worden genomen.”

Draagvlak 
Om de aanvraag die in januari 2020 door Obase en Radar, voor een regioschool, werd gedaan te ondersteunen, is een eerste onderzoeksrapport opgesteld. In dit rapport geven de besturen hun visie op de school. Er is draagvlak. Dorpsraden, sportverenigingen, kinderopvang en ouders zien de kansen die de nieuw te vormen regioschool biedt. Over de locatie is ook gesproken. Natuurlijk wil iedereen de school het liefst in de eigen dorpskern. Maar uit het onderzoek naar de locatiekeuze volgt een genuanceerd en afgewogen beeld, waaruit blijkt dat de haalbaarheid de meeste steun heeft bij een zo centraal mogelijk gelegen regioschool.

Clemens Pronk bestuurder Radar geeft aan: “We zitten in de beginfase van het project, dit eerste rapport laat zien wat mogelijk is. Het is nu aan het college om te bepalen of we door kunnen met de aanvraag. Dat gaat echt puur om de vorm van de regioschool en alle voorzieningen daaromheen. Als die visie met de bijbehorende kosten gedeeld wordt, kunnen we om de tafel om een plan op te stellen met daarin de eisen van de verschillende gebruikers.”

College aan zet
De schoolbesturen wachten nu op het college, dat naar verwachting in het najaar een voorgenomen besluit hierover neemt. Op dit moment loopt een zogenaamde voorhangprocedure, zodat de raad haar vragen aan het college kan stellen.

Clemens vervolgt: “Het is goed dat er vroeg openheid is over de aanvraag voor een regioschool. Wat wel helder moet zijn, is dat deze fase – van het goedbevinden van de aanvraag door het college – nog niks zegt over de locatie of het daadwerkelijk realiseren van een regioschool. Het is een vertrekpunt. Zaken als scholenfusies en bijbehorende nieuwe locatie, voorzieningen, vervoer, ect. worden allemaal met de MR-en en andere betrokken partijen afgewogen. Zij beslissen mee over de uiteindelijke vorm. Alleen samen komen we tot deze unieke school.”

 Wholesale Jerseys Free Shipping