Het Integraal Huisvestingsplan Basisonderwijs van de gemeente Schouwen-Duiveland voorziet in de toekomstige huisvesting van de basisscholen op Schouwen-Duiveland. Onlangs is met alle betrokken partijen het conceptplan opgezet. Dit concept bevat informatie over de huidige stand van zaken van de basisschoolgebouwen. Alle knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor worden erin benoemd.
Uiteraard zou het behoud van scholen in alle kernen en het behoud van alle Obase scholen op Schouwen-Duiveland mooi zijn. Gezien de toekomstverwachtingen is dit echter niet realistisch. De komende jaren zullen alle scholen en schoolbesturen daarom samen met de Gemeente Schouwen-Duiveland het plan verder concretiseren. Obase stelt in dit proces het kind, uw kind, centraal. Vanuit deze gedachten vormt het Integraal Huisvestigingsplan Basisonderwijs een kans. De kans om krachtig en kwalitatief onderwijs te bieden waarmee we onze kinderen een optimale toekomst kunnen bieden.

Obase houdt u hier en via andere (school)media op de hoogte van alle nieuwe en verdere ontwikkelingen binnen dit plan. Lees hier de brief van Ewald de Keijzer, directeur bestuurder Obase, naar aanleiding van het eerste conceptplan.

 Wholesale Jerseys Free Shipping