Proud to be an EarlyBird! Als eerste school op Schouwen-Duiveland en als vierde in Zeeland, is OBS de Meerpaal officieel gekwalificeerd als EarlyBirdschool. Het resultaat van vier jaar engelstalig onderwijs op een hoog niveau. EarlyBird is een landelijk kenniscentrum voor vroeg vreemdetalenonderwijs Engels. Het biedt een methodiek die al in de jongste groepen start en de ontwikkelingsgang van kinderen volgt. Meer, beter en vroeger Engels dus.

De eerste jaren ontvangen de kinderen een breed aanbod van activiteiten dat nauw aansluit bij hun belevingswereld. Vanaf groep 5 komt er meer aandacht voor het lezen en schrijven. Een methode die bij OBS de Meerpaal duidelijk zijn vruchten afwerpt. Dit is nu bevestigd met de officiële kwalificatie tot EarlyBirdschool.

Het EarlyBird programma richt zich op het leren de taal, maar wordt altijd aangevuld met speelse elementen, projecten en andere mogelijkheden om op en na school verder te gaan met het toepassen van het Engels. De eerste jaren is er vooral veel tijd en ruimte om Engels te spreken: nazeggen en meezingen. In een geleidelijke opbouw leren kinderen vervolgens zelf spreken, lezen en tot slot schrijven. Een flexibele methodiek, die ook rekening houdt met de (samenstelling van) de groep.

 Wholesale Jerseys Free Shipping